رهبر انقلاب: فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش با سرمایه‌گذاری از خود، برای اهداف بلندمدت و مشترک همه مردم
📸طرح| رهبر انقلاب: فرهنگ شهادت یعنی فرهنگ تلاش با سرمایه‌گذاری از خود، برای اهداف بلندمدت و مشترک همه مردم
🌹پنجشنبه‌ها؛ #فرهنگ_شهادت

☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName