پلیس هند با یورش به راهپیمایی مردم کشمیر در منطقه «بدگام»، «سید حسن الموسوی الصفوی» رئیس حزب «انجمن شرعی شیعیان» این منطقه را دستگیر کرد
پلیس هند با یورش به راهپیمایی مردم کشمیر در منطقه «بدگام»، «سید حسن الموسوی الصفوی» رئیس حزب «انجمن شرعی شیعیان» این منطقه را دستگیر کرد/منبع: رجانیوز
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName