ببر سيبري درحال استراحت
ببر سيبري يا ببر آمور يکي از زيرگونه‌هاي ببر است که در گذشته در بخش‌هاي وسيعي از شرق و مرکز آسيا و شرق روسيه مي‌زيست اما امروزه تنها در منطقه? حفاظت شده‌اي در شرق سيبري زندگي مي‌کند. ببر سيبري با ??? کيلوگرم وزن بزرگترين زيرگونه? ببر و بزرگترين گربه‌سان زنده? جهان است. تازه‌ترين مطالعات ژنتيکي در سال ???? شباهت نزديک به همساني ببر سيبري و ببر منقرض شده? خزر را مطرح کند. ببر خزر پيش از اين زيرگونه‌اي متمايز قلمداد مي‌شد. ببر سيبري مانند ديگر انواع ببر حيواني قلمروطلب است و معمولاً در محدوده‌اي بين ?? تا ??? کيلومتر مربع زندگي مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName