آتش زدن پرچم اسرائیل در آمریکا تعدادی از طرفداران برنی سندرز مقابل محل برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها تجمع کرده، و پرچم اسرائیل را آتش زدند
آتش زدن پرچم اسرائیل در آمریکا
تعدادی از طرفداران برنی سندرز مقابل محل برگزاری کنوانسیون ملی دموکرات‌ها تجمع کرده، و پرچم اسرائیل را آتش زدند/منبع: آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName