ساعتى قبل يک توله پلنگ ماده به دست شكارچيان متخلف در مناطق جنگلى كياسر مازندران كشته شد. يكى از متخلفين دستگير شد
ساعتى قبل يک توله پلنگ ماده به دست شكارچيان متخلف در مناطق جنگلى كياسر مازندران كشته شد. يكى از متخلفين دستگير شد. /منبع : آخرین خبر
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName