ترکیه؛ "گورستان خائنان" ویژه دفن کودتاگران کشته شده جنازه ها بدون تشریفات معمول دفن شدند و قبرها بدون سنگ هستند.
⭕️ ترکیه؛ "گورستان خائنان" ویژه دفن کودتاگران کشته شده

➖ جنازه ها بدون تشریفات معمول دفن شدند و قبرها بدون سنگ هستند.

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName