برعکس خیلی از بچه‌ها این بچه بیمار آرزو داشت رفتگر (مسئول جمع‌آوری زباله) باشه / تیمی از رفتگران آرزوش رو برآورده کردن
برعکس خیلی از بچه‌ها این بچه بیمار آرزو داشت رفتگر (مسئول جمع‌آوری زباله) باشه / تیمی از رفتگران آرزوش رو برآورده کردن

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName