سينمايي در دهه ٥٠ ميلادي كه مردم بدون پياده شدن از اتومبيل خود ميتوانستند فيلم را تماشا كنند!
⭕️سينمايي در دهه ٥٠ ميلادي كه مردم بدون پياده شدن از اتومبيل خود ميتوانستند فيلم را تماشا كنند!!/منبع : پارسینه
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName