تصویری از فرج الله سلحشور در کنار امام خامنه ای
تصویری از فرج الله سلحشور در کنار امام خامنه ای .

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@TasavirNabEmamKhamenei
☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️☝️
نظرات کاربران
UserName