رهاسازی کبک در منطقه مایان قاقازان برای مبارزه با آفات نباتی، مزارع کشت گندم ارگانیک (طرح اجرایی برای اولین بار در ایران)
🔹اداره کل حفاظت محیط زیست قزوین

➖ رهاسازی کبک در منطقه مایان قاقازان برای مبارزه با آفات نباتی، مزارع کشت گندم ارگانیک (طرح اجرایی برای اولین بار در ایران)

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName