نقاشي يك ببر
پوست ببر به رنگ زرد مايل به قهوه‌اي تا نارنجي مايل به قرمز همراه با نوارهاي عرضي سياه يا قهوه اي پررنگ است. درازا ? پهنا و فاصله بين اين نوارها در هر نژاد بسيار تفاوت دارد. ببرها يال ندارند? اما بسياري از آنها گرداگرد صورت موهاي بلندي دارند که پهناي سر را بيشتر مي‌نماياند . موي بدن ببر بنگال و ببرهاي جنوب شرقي آسيا کوتاه است . اما نژادهايي که در مناطق سرد و يخبندان زندگي مي‌کنند موهاي پرپشت و بلندي دارند که آنها را از سرماي شديد محافظت مي‌کند.
نظرات کاربران
UserName