نقش قالي‌هاي دست‌بافت در اشتغال زنان تركمن صحرا
⭕️⭕️نقش قالي‌هاي دست‌بافت در اشتغال زنان تركمن صحرا + تصاوير

قاليبافي در اشتغال و درآمد زنان و دختران روستايي تركمن صحرا نقش اساسي دارد

http://yon.ir/2W1T

@dana_news
نظرات کاربران
UserName