تولید مقاوم‌ترین شیشه ‌نشکن تلفن‌همراه شرکت کورنینگ نسل پنجم شیشه نشکن Gorilla را با مقاومت ضربه از ارتفاع 160 سانتیمتری در اختیار شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه قرار می‌دهد
تولید مقاوم‌ترین شیشه ‌نشکن تلفن‌همراه

شرکت کورنینگ نسل پنجم شیشه نشکن Gorilla را با مقاومت ضربه از ارتفاع 160 سانتیمتری در اختیار شرکت‌های تولیدکننده تلفن‌همراه قرار می‌دهد

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName