این تصویر یک حیوان خارق‌العاده نیست بلکه وزغی است که در حال خوردن یک خفاش است
این تصویر یک حیوان خارق‌العاده نیست بلکه وزغی است که در حال خوردن یک خفاش است.
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName