پانداي کنگ فو کار
"در حيات وحش پانداها جزو جانوراني هستند که بر روي زمين زندگي مي‌کنند و وقتشان را به گشت و گذار و در تپه‌ها و تغذيه از گياه بامبو مي‌گذراند. پانداها چه نر چه ماده به تنهايي زندگي مي‌کنند و حتي حيوانات ماده حضور يک ماده ديگر در محدوده خود را تحمل نمي‌کنند. پانداها با صداهايي که از خود توليد مي‌کنند با يکديگر ارتباط برقرار مي‌کنند و همچنين با پنجه کشيدن بر درخت و همچنين با بوي ادرار خود محدوده خود را نشانه گذاري مي‌کنند. اين حيوان مي‌تواند از درخت بالا برود و در درختان توخالي و يا شکاف سنگ‌ها پناه بگيرد اما براي خود لانه دائمي نمي‌سازد. پانداها مانند ساير خرس‌ها به خواب زمستاني نمي‌روند بلکه در زمستان‌ها به ارتفاعات گرمتر نقل مکان مي‌کنند. نکته ديگر درباره پاندا اين است که اين حيوان بيشتر روي حافظه فضايي تکيه مي‌کند تا حافظه ديداري.
پانداها تنها در طول دوران کوتاه جفت گيري در کنار همديگر جمع مي‌شوند اما بعد از جفت گيري، نر ماده را تنها مي‌گذارد و ماده، توله‌اش را به تنهايي بزرگ مي‌کند."
نظرات کاربران
UserName