در کشمیر، چشم بهای چشم نگفتن به ظالم است
در #کشمیر، چشم بهای چشم نگفتن به ظالم است!@TebyanOnline
نظرات کاربران
UserName