اتوبانی دربرزیل که درختی برای ساختش قطع نشد!
📸 اتوبانی دربرزیل که درختی برای ساختش قطع نشد!

☝️👈قابل توجه شهردار رشت🙄😁

👈شهرداری رشت تعدادی از درختان خیابان امام خمینی ومیدان امام حسین رابرای اجرای پروژه های شهری قطع کرده است
☔️ @diyarbaran
نظرات کاربران
UserName