چرا پاندا ناميده شد
"يک افسانه قديمي چيني مي‌گويد که پانداها ابتدا سفيد رنگ بوده‌اند دختر يکي از امپراطوران چين به پانداها علاقه زيادي داشت بعد از مرگ اين دختر پانداها بسيار ناراحت مشوند و بخشي از بدن خود را به خاطر اين دختر سياه مي‌کنند و اين رنگ هميشه باقي ميماند.
"
نظرات کاربران
UserName