پرتره از خرس قهوه اي فنلاند
آنها جانوراني همه چيز خوار هستند و از محصولات متنوع گياهي استفاده مي‌کنند شامل: توت، ريشه درختان، جوانه، قارچ و همچنين فراورده‌هاي گوشتي مثل ماهي، حشره، و پستانداران کوچک. آن طور که مشهور است آنها گوشتخوار نيستند. خرس قهوه‌اي بيش از ??? از انرژي غذايي خود را از مواد گياهي بدست مي‌آورد.[??] ساختار فک آنها متناسب با نوع غذايي آنان است. نوع غذاي آنان به طور چشمگيري بستگي به منطقه زندگي آنها دارد. مثلا خرس هايي که در يلوستون هستند در طول تابستان مقدار زيادي حشره بيد مي‌خورند. بعضاً ?????? بيد در روز مي‌خورند و اين مقدار ممکن است نيمي از انرژي سالانه آنان را فراهم کند
نظرات کاربران
UserName