عجب ماهي شکار کردي
"خرس قهوه اي ممکن است به مدت بيش از هفت ماه در لانه يا غار، بدون غذا خوابيده باشند. در اين حالت کاملا بي حس و سست مي‌شوند. بعد از بيدار شدن به طور وحشتناکي غذا مي‌خورند تاانرژي از دست رفته را بازيابند. روزي 40 کيلوگرم.
خرس قهوه‌اي در حالت عادي در شب فعاليت مي‌کند. در تابستان بيش از 180 کيلوگرم چربي ذخيره مي‌کند که او را قادر مي سازد در طول زمستان که خيلي سست مي‌شود مقاومت کند. با اين حال آنها زمستان‌خواب نيستند و به آساني بيدار مي‌شوند. هم نر و هم ماده اين حيوان در زمستان در غار يا لانه به سر مي‌برند. خرس قهوه‌اي بسيار گوشه‌گير است، با اين حال ممکن است آنها در تعداد زيادي به دور منبع غذايي بزرگ، در کنار هم جمع شوند و يک سلسله‌مراتب اجتماعي را بر پايه سن و اندازه‌شان تشکيل دهند.
وقتي خرس قهوه‌اي مصدوم شد با صداي بسيار بلندي مي غرّد ولي در حالت عادي با ترساندن و عصبانيت و توليد صداي زير به وسيله به هم ساييدن دندان به ديگران هشدار مي‌دهد. آنها تقريبا هميشه از مواجه شدن با انسان خودداري مي‌کنند."
نظرات کاربران
UserName