نماي خرس قهوه اي بعداز شکست عشقي
"خرس قهوه‌اي نوعي خرس بزرگ است که در بسياري از مناطق آمريکاي شمالي و شمال اورآسيا پراکنده است. وزن اين گونه از ?? تا ??? کيلوگرم متغير است و بزرگ‌ترين زيرگونه? آن خرس کودياک در قامتي هم‌اندازه? خرس قطبي با وي بر سر عنوان بزرگ‌ترين گونه? خرس و بزرگ‌ترين حيوان شکارچي روي زمين رقابت مي‌کند.
با آن که قلمرو زيست خرس قهوه‌اي کاهش يافته و در بسياري از مناطق منقرض شده‌است ولي همچنان در فهرست کمترين نگراني آي‌يوسي‌ان باقي مانده و با جمعيت تقريبي ??? هزار رأس خطر انقراض وي را تهديد نمي‌کند. بيشترين شمار خرس قهوه‌اي به ترتيب در روسيه، آمريکا (بيشتر در آلاسکا)، کانادا، منطقه? کارپات (به‌ويژه روماني) و فنلاند، جائي‌که حيوان ملي اين کشور ناميده مي‌شود، سکونت دارند."
نظرات کاربران
UserName