قدیمی ترین کره جغرافيايي(سال ١٥٠٤م)
قدیمی ترین کره جغرافيايي(سال ١٥٠٤م).
🔹 این کره روی پوسته تخم شترمرغ در فلورانس ایتالیا طراحى شده و جزئیات کشف قاره آمریکا توسط کاشفان آن از روی آن نقش بسته است
➕ @shoknews ❌‼️❌
نظرات کاربران
UserName