اسپوتنیک: ایران اولین قدرت فضایی در خاورمیانه و یازدهمین در جهان است.
📰 اسپوتنیک: ایران اولین قدرت فضایی در خاورمیانه و یازدهمین در جهان است.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName