رهبرانقلاب: با سوءظن به جريان رسانه‌ای دشمن نگاه کنید.
📸طرح| رهبرانقلاب: با سوءظن به جريان رسانه‌ای دشمن نگاه کنید. ۹۵/۴/۱۲
#رسانه

☑️ اخبار و مطالب درباره رهبر انقلاب👇
http://telegram.me/joinchat/BVJQOTudY71xuff_eM03yg
نظرات کاربران
UserName