رهبرانقلاب: عزيزان من! همه‌ى دوران زندگى ما، جنگ اُحد است. اگر به سمت غنيمت رفتيم، ورق برمى‌گردد. ديديد كه در جنگ اُحد ورق برگشت! ٧٧/١/١٧
📸 رهبرانقلاب: عزيزان من! همه‌ى دوران زندگى ما، جنگ اُحد است. اگر به سمت غنيمت رفتيم، ورق برمى‌گردد. ديديد كه در جنگ اُحد ورق برگشت! ٧٧/١/١٧
☑️ @Khamenei_ir
نظرات کاربران
UserName