این برگ زیبا که میبینید در واقع موجودی است به نام حشره برگی، که ماهر ترین موجود در زمینه استتار میباشد و گاهی خود حشره شناسان هم در تشخیص آن اشتباه میکنند
این برگ زیبا که میبینید در واقع موجودی است به نام حشره برگی، که ماهر ترین موجود در زمینه استتار میباشد و گاهی خود حشره شناسان هم در تشخیص آن اشتباه میکنند

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName