گريزلي صياد در رودخانه کاتمايي، پارک آلاسکا
"خرس پشمالو و بزرگ گريزلي معمولاً آرام و سر به هوا حركت مي كند اما مي تواند به سرعت يك اسب بدود. توله ها مي توانند از درخت بالا بروند اما توانايي بالا روندگي از درخت را در يك سال اول زندگيشان از دست مي دهند.
خرس گريزلي از مواد گياهي مثل ريشه، جوانه، برگ توت و قارچ و همچنين ماهي، حشرات و پستانداران، تغذيه مي كند.
در زمستان، آنها لايه چربي به اندازه ????? گرم را در بدنشان ذخيره مي كنند و در يك محل محفوظ پناه مي گيرند. آنها به خواب زمستاني واقعي فرو نمي روند و به راحتي بيدار مي شوند.
ويژگيهاي ظاهري: خرس بزرگ قهوه اي معمولاً با موهاي نوك سفيد. بلندي بدن ??/??? تا ??/???
زيستگاه: مراتع كوهها و جنگلها. در طول نهرها و رودها ( به خصوص رودها با ماهي آزاد). بوته زار توتها يا درختستان درختهاي بيد.
از اين محلها در كشور خرسها دوري كنيد.
گونه هاي هم خانواده: خرس سياه و خرس قطبي. "
نظرات کاربران
UserName