چهار خرس قهواي در پارک ملي آلاسکا
"
خرس جانوري است عظيم‌الجثه و قوي و پر تحرک که در جنگل علاقه زيادي به خوردن دانه‌هاي درختان بلوط دارد. در کشورهاي خارجي که از حيات وحش آمار‌هاي دقيقي در دست دارند، تعداد آن را متناسب با وسعت و امکان جنگل حساب کرده و تجديد نسل آنرا کنترل مي‌نمايند. وجود آن به اندازه متعادل در بقاي محيط زيست منطقه لازم است و نبايد همه آنها را از بين برد. پوست خرس (ورچ) بسيار ارزشمند است و براي تهيه لباس مي‌توان از آن استفاده کرد. در کشور‌هاي اروپايي از پوست آن پالتوهاي زنانه پر ارزش تهيه مي‌کنند. گوشت خرس قابل خوردن نيست."
نظرات کاربران
UserName