اینجا قلبها به عشق شما میتپد
اینجا قلبها به عشق شما میتپد.
نگاهها به انقلاب و مقاومت شماست.
اسطوره هایشان رامبو و جکی جان نیست.
#ابوزهراء🇮🇷

@akabano آکابانو ☘
نظرات کاربران
UserName