وزیر نیروی ژاپن به علت قطع شدن برق، به مدت ۲۰ دقیقه در حالت تعظیم از مردم عذرخواهی کرد
⭕️وزیر نیروی ژاپن به علت قطع شدن برق، به مدت ۲۰ دقیقه در حالت تعظیم از مردم عذرخواهی کرد.

➕ @shoknews ❌‼️❌
نظرات کاربران
UserName