خانوم خرسه با دوتا بچش
"جانوريست پستاندار که تاکنون بيش از 200 نژاد مختلف از آن در اروپا، آمريکا و آسيا ، از جمله ايران شناخته شده است. وزن آن به 250-270 کيلوگرم مي‌رسد و در ايران از رنگ‌هاي زرد کم رنگ تا قهوه‌اي ديده‌مي‌شود. خرس‌هاي کوه‌هاي پوشيده از جنگل کردستان کم رنگ‌تر هستند و روي کتف و سينه آنها سفيد به‌نظر مي‌رسد.
جانوران شناسان احتمال مي‌دهند که خرس کردستان (ورچ ) از نژاد ‹‹ خرس سوري ›› باشد. نسل اين جانور پستاندار در حال انقراض بوده و در خارج از ايران احتمالاً نابود شده است.

خرس قهوه‌اي ايران ظاهراً خواب زمستاني دارد و در دوره خواب زمستاني است که ماده آن 4-2 و غالباً 2 بچه به دنيا مي‌آورد. خرس‌هاي جوان هنگام تولد در حدود 50 کيلوگرم وزن دارند و رنگ آنها از رنگ پدر و مادر خود تيره‌تر و به رنگ قهوه‌اي تيره مي‌باشد. خرس قهوه‌اي روي‌هم‌رفته جانوري ترسناک است ولي خود او نيز ترسو است و بيشتر دوست دارد تنها زندگي کند. گفته مي‌شود که براي انسان هيچگونه خطري ندارد و حمله به انسان توسط خرس ماده بچه‌دار صورت ميگيرد. خرس جانوري است همه چيز خوار و از مواد گياهي و جانوري و از عسل تغذيه مي‌کند و آن را بسيار دوس
نظرات کاربران
UserName