ظل السلطان، حاکم ظالم اصفهان
نظرات کاربران
UserName