دو بچه خرس کنار دريا
جفت گيري خرس ها معمولا در تابستان انجام مي‌شود و در اين هنگام ميان نرها نزاع مي‌شود. دوران آبستني در حدود 7 ماه است و بچه‌ها اوايل تا اواسط زمستان و زماني که ماده در لانه دوران خواب زمستاني را مي‌گذراند متولد مي‌شوند. بچه‌ها بعد از يک ماه چشم باز مي‌کنند. در ابتدا رشد آنها خيلي کند است و بعد از اينکه از لانه بيرون آمدند به سرعت رشد مي‌کنند. خرسها در سال سوم زندگي از لحاظ جنسي بالغ مي‌شوند.
نظرات کاربران
UserName