طوفان و رعدوبرق در ارتفاع ۱۱کیلومتری روی اقیانوس آرام
طوفان و رعدوبرق در ارتفاع ۱۱کیلومتری روی اقیانوس آرام
🔹عکس را خلبان اکوادر ایر گرفته/منبع:صرفاجهت اطلاع
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName