کانگوروهای نر عضلات خود را منقبض می‌کنند تا توجه کانگوروهای ماده را به خود جلب کنند. حرکتی کاملا آشنا!
کانگوروهای نر عضلات خود را منقبض می‌کنند تا توجه کانگوروهای ماده را به خود جلب کنند. حرکتی کاملا آشنا!

@akairan_com کانال آکاایران 💯
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
کانگورو

بدن

عضله
تصاویر مرتبط