عیادت عوامل فیلم «ایستاده در غبار» از مادر حاج احمد متوسلیان در بیمارستان به مناسبت سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی
📷 عیادت عوامل فیلم «ایستاده در غبار» از مادر حاج احمد متوسلیان در بیمارستان به مناسبت سالگرد ربایش چهار دیپلمات ایرانی

➕ @ShokNews
نظرات کاربران
UserName