تولد چهار قلو در قم یک مادر قمی در دومین زایمان خود نوزادان چهار قلو به دنیا آورد، این نوزادان یک دختر و سه پسر هستند
⭕️ تولد چهار قلو در قم

➖ یک مادر قمی در دومین زایمان خود نوزادان چهار قلو به دنیا آورد، این نوزادان یک دختر و سه پسر هستند.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName