قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان متعلق به زنی ایرانی . بدست آمده از دولت شهر باستانی شهر سوخته با قدمتی 6 هزار ساله
قدیمی‌ترین چشم مصنوعی جهان متعلق به زنی ایرانی . بدست آمده از دولت شهر باستانی شهر سوخته با قدمتی 6 هزار ساله
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName