سال ۵۹ محمود به شهادت میرسه۸سال بعد برادرزادش به دنیا میادو نام عموی شهیدش رومیزارن روش سال۹۴محمودکوچک تو سوریه شهید میشه و کنارعمویش دفن
سال ۵۹ محمود به شهادت میرسه۸سال بعد برادرزادش به دنیا میادو نام عموی شهیدش رومیزارن روش سال۹۴محمودکوچک تو سوریه شهید میشه و کنارعمویش دفن
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName