این مرد میلیارد هندی با وجود داشتن ثروت فراوان عاشق کار ساده ی خودش یعنی سلمانی است!
⭕️این مرد میلیارد هندی با وجود داشتن ثروت فراوان عاشق کار ساده ی خودش یعنی سلمانی است!

@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName