نمایی از کارخانه بوئینگ در حال تولید موتور بوئینگ ۷۳۷ در ایالت واشنگتن
نمایی از کارخانه بوئینگ
در حال تولید موتور بوئینگ ۷۳۷ در ایالت واشنگتن
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName