فيروزه
فيروزه / سنگ فيروزه که سنگ خوش شانسي است و استرس را درمان ميكند .

به آکابانو بپیوندید ☘
telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA
نظرات کاربران
UserName