تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین در دو مسابقه اول خود در بخش سایز کوچک، در ربوکاپ ۲۰۱۶ آلمان، توانست دو تیم از آمریکا و ژاپن را شکست دهد.
🔹تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین در دو مسابقه اول خود در بخش سایز کوچک، در ربوکاپ ۲۰۱۶ آلمان، توانست دو تیم از آمریکا و ژاپن را شکست دهد.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName