اولین تصویر از یکی از بمب گذاران انتحاری دیشب در فرودگاه استانبول منتشر شد دقایقی قبل از حادثه در حال قدم زدن در ترمینال فرودگاه/العالم
اولین تصویر از یکی از بمب گذاران انتحاری دیشب در فرودگاه استانبول منتشر شد

دقایقی قبل از حادثه در حال قدم زدن در ترمینال فرودگاه/العالم
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName