لباس عجیب مهمانداران هواپیما در ایران به گفته مدیرعامل هواپیمایی تفتان قراراست مهمانداران این ایرلاین با این لباس به مسافران سرویس ارائه کنند.
لباس عجیب مهمانداران هواپیما در ایران

به گفته مدیرعامل هواپیمایی تفتان قراراست مهمانداران این ایرلاین با این لباس به مسافران سرویس ارائه کنند.

👉 @jamnews
نظرات کاربران
UserName