روستایی در استان گوئیجوی چین که نیویورک‌تایمز بعنوان یکی ازمقاصد سفر سال 2016 پیشنهاد کرده.پر از تپه، حوضچه و چشمه و آبشار
روستایی در استان گوئیجوی چین که نیویورک‌تایمز بعنوان یکی ازمقاصد سفر سال 2016 پیشنهاد کرده.پر از تپه، حوضچه و چشمه و آبشار
@pintapinchannel
نظرات کاربران
UserName