مرگ یک زن به دلیل پاره شدن کیسه هوا هنگام تصادف ۱۴۵ هزار خودرو شرکت هوندا را به کارخانه بازگرداند
⭕️ مرگ یک زن به دلیل پاره شدن کیسه هوا هنگام تصادف ۱۴۵ هزار خودرو شرکت هوندا را به کارخانه بازگرداند.

👉 telegram.me/joinchat/BMiTDjwRU34B2egSM-7r_w
نظرات کاربران
UserName