ساختمان مشهوری در اسپانیا که روی آن نوشته شده "مهاجران انگلیسی پذیرفته می‌شوند".اما این عکس واقعی نیست و نوعی کنایه به انگلیسی هایی است که رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند
ساختمان مشهوری در اسپانیا که روی آن نوشته شده "مهاجران انگلیسی پذیرفته می‌شوند".اما  این عکس واقعی نیست و نوعی کنایه به انگلیسی هایی است که رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند./عصر ایران
@AkhbareFori
نظرات کاربران
UserName