...خورشید سر برهنه امد ز کوهسار
نظرات کاربران
UserName