ابوالفضائل علامه حسن زاده آملي
در اواخر سال ???? هجري خورشيدي در روستاي ايراي لاريجان آمل متولد شد. در سن شش سالگي، به مکتبخانه رفته و خواندن و نوشتن ياد گرفت. تعدادي از جزوات متداول در مکتبخانه‌هاي آن زمان را خواند و در خردسالي تمام قرآن را ياد گرفت. سپس وارد دوره? ابتدايي دروس حوزوي شد. تاريخ ورود وي به حوزه? علميه مهرماه سال ???? هجري شمسي بود. متون ابتدائيه? درس حوزه را در آمل در نزد محمد غروي و عزيزالله طبرسي و شيخ احمد اعتمادي و عبدالله اشراقي و ابوالقاسم رجائي وآيت‌الله فرسيو و سايرين فرا گرفت و در آمل آغاز به تدريس چند کتاب مقدماتي نمود. ايشان در شهريور ???? خورشيدي به تهران آمد و چند سالي در مدرسه? حاج ابوالفتح به سر برد و باقي کتب حوزوي را نزد آيت‌الله سيد احمد لواساني خواند. چندين سال در مدرسه? مروي به سر برد و زير نظر آيت‌الله محمد تقي آملي و حاج ميرزا ابوالحسن شعراني طهراني (به مدت ?? سال) تلمذ نمود و از هم ايشان اجازه? اجتهاد دريافت داشت.
در سال ???? هجري شمسي به قصد اقامت در قم ، تهران را ترک گفته و پس از ورود به قم، آغاز به تدريس معارف حوزوي و فنون رياضي نمود. علوم مورد مطالعه: در عمل به آلات رصدي، طبّ، علم درايه و رجال، حديث و روايت و ... .
نظرات کاربران
UserName